YAZILI TERCÜME

Noter Tasdikli Yeminli Tercüme Büromuz

Yemin belgesine sahip uzman tercümanlarımız tarafından aslına uygun kalınarak yapılan ve yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetidir.

Tercümanlarımız en az beş yıllık deneyime sahip, yurt dışında eğitim görmüş, fakülte mezunu yeminli tercümanlardır.

Her alandaki tercümeler uzmanlık alanlarına göre konularında uzman tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

Ticari Tercüme :

Şirket Ana Sözleşme Tercümesi

Uluslararası Sözleşme Tercümeleri

Kredi Sözleşmeleri Tercümesi

Temsilcilik Distribütörlük Sözleşme Tercümesi

Patent Sözleşme Tercümesi

Teminat Mektupları Tercümesi

İdari Şartname Tercümesi

Ticaret Sicil Gazetesi Sözleşme Tercümesi

Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Fon Akım Tablosu

Finansal Bilgiler Tercümesi

Fizibilite Raporları Tercümesi

Hakediş Raporları Tercümesi

Gümrük Belgeleri Tercümesi

Banka Sözleşmeleri Tercümesi

Yeminli Mali Müşavir Rapor Tercümesi

Tam Tasdik Rapor Tercümesi

Finansal Durum Tablosu Tercümesi

Tıbbi Tercüme :

Tıbbi Cihaz Kullanım Kılavuzu Tercümesi

Tıbbi Katolog Tercümesi

Cihaz Bilgi Döküman Tercümesi

Laboratuar ve Test Sonuçları Tercümesi

Akademik Makale Tercümesi

Doktor Raporları Tercümesi

İlaç Katalog Tercümesi

Tahlil Sonçları Tercümesi

Prospektüs Tercümesi/p>

Tıbbi Makale Tercüme

Teknik Tercüme :

Cihaz Kullanım Kılavuz Tercümesi

Katalog Tercümesi

Teknik Şartname Tercümesi

Web Sayfası Tercümesi

Hukuki Tercüme

Mahkeme Kararı Tercümesi

Kanun, Yönetmelik, Tebliğ Tercümesi

Patent Sözleşme Tercümesi

Vekaletname, Muvafakatname Tercümesi

İmza Sirküleri Tercümesi

Beyanname Tercümesi

Emeklilik Belgeleri Tercümesi

Diğer Tercüme

Nüfus Belgeleri Tercümesi

Diploma Tercümesi

Transkript Tercümesi

Öğrenci Belgesi Tercümesi

Evlenme, Boşanma Ölüm Belgeleri Tercümesi

Özgeçmiş Tercümesi

Doğum Belgesi Tercümesi