MEDİKAL-TIBBİ ÇEVİRİ

Bilindiği üzere, tıp ve eczacılık çevirisi, içeriği, terminolojisi ve dil yapısı itibariyle teknik, hukuki ve diğer çevirilerden büyük farklılık ihtiva eder. Bu çeviriler, ancak, uygun bilgi ve deneyime sahip, işinin uzmanı tercümanlar tarafından gerçekleştirildiğinde orijinal aslını en net şekilde yansıtır.

Tıp Alanında Çevirilerini Yaptığımız Konulardan Bazıları:

"Anestezi; Biyoistatistik; Dâhiliye, Diş Hekimliği; Diyagnostik; Endokrinoloji; Endoskopi; Göğüs Hastalıkları; Halk Sağlığı; Kardiyoloji; Mikrobiyoloji; Ortopedi; Travmatoloji; Patoloji; Toksikoloji " Klinik Raporları; Araştırmalar; Makaleler; Tıp ve Eczacılık Kuruluşlarının Tanıtım Yazıları, Broşürleri, İnternet Siteleri; Tıbbi Ürün Lisans ve Patentleri; Uzman Raporları; Hasta Bilgileri " Deneyler; Biyokimyasal Araştırmalar; İlaç Patentleri; Tezler; Prospektüsler; Laboratuar Testleri " Tıbbi Teşhis ve Tedavi Cihazları; Eczacılık Alanında Kullanılan Malzeme, Alet ve Cihazlarla İlgili Metinler " Tıbbi Donanım ve Cihazların Kullanım Kılavuzları, Katalogları, Teknik Özellikleri; Tıbbi Cihaz Patent ve Lisans Belgeleri, Son Kullanıcıya Yönelik Tanıtım ve Bilgi Materyalleri; Tıbbi Cihazların Uyumluluklarıyla İlgili Belgeler, Medikal Cihaz İthal ve İhraç eden Firmaların Uluslararası Yazışmaları .

Facebook Sayfamız

Twitter Sayfamız