SÖZLÜ TERCÜME

Sözlü Tercüme hizmeti sözlü olarak yapılan tercüme hizmetidir.

sözlü tercüme iki farklı dil konuşan kişilerin arasındaki iletişimi anında, hen hangi bir gecikme olmadan tercüme sağlar.

Tercüme yapacak tercümanların sözlü tercmüe yaparken iki dile birden hakim olmalarının yanında tercüe edilecek konu hakkında da bilgi sahibi olmaları gerekir.

Sözlü Tercüme Çeşitleri :

Ardıl Tercüme

Fısıltı Tercüme

Simultane Tercüme

Ardıl Tercüme :

Ardıl tercüme sırasında tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik donanım,ekipman kullanmaz.

Tercüman konuşmacının sözlerini dinleyip ardından hedef dile çevirerek karşı tarafa aktarması şeklinde gerçekleşir.

Ardıl tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması durumunda başvurulan bir yöntemdir.

Ardıl tercüme, yazılı tercümeye göre daha fazla dikkat ve çevirisi yapılacak dile tam hakimeyet gerektirir.

Yazılı çeviri de daha sonra başa dönüp kontrol etme ve düzeltme şansı varken ardıl çeviri esnasında böyle bir şans yoktur.

Dinleme, konuşma - telaffuz kabiliyeti tam olmayan bir tercümanın yaptığı çeviri katılımcıların birbirlerini yanlış anlamalarına ve istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir.

Bu bakımdan birlikte çalışılacak ardıl tercümanın bilgi birikiminin ve bu konuda yeterli hakimiyete sahip olup olmadığının iyi araştırılması gerekir.

Ardıl tercümanlarımız konusunda uzman profesyonel kadrolardan oluşmaktadır.

Fısıltı Tecüme :

Fısıltı tercüme herhangi bir teknik donanım,ekipman kullanmaz.

Bir ya da iki katılımcının çeviriye ihtiyaç duyduğu toplantılarda kullanılır.

Fısıltılı tercüme genellikle söz konusu toplantının çok kısa, teknik, gizli veya resmi olması durumunda başvurulan bir yöntemdir.

Fısıltılı tercüme, yazılı tercümeye göre daha fazla dikkat ve çevirisi yapılacak dile tam hakimeyet gerektirir.

Yazılı çeviri de daha sonra başa dönüp kontrol etme ve düzeltme şansı varken ardıl çeviri esnasında böyle bir şans yoktur.

Dinleme, konuşma - telaffuz kabiliyeti tam olmayan bir tercümanın yaptığı çeviri katılımcıların birbirlerini yanlış anlamalarına ve istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir.

Bu bakımdan birlikte çalışılacak fısıltı tercümanın bilgi birikiminin ve bu konuda yeterli hakimiyete sahip olup olmadığının iyi araştırılması gerekir.

Fısıltıtercümanlarımız konusunda uzman profesyonel kadrolardan oluşmaktadır.

Simultane Tercüme :

Simultane tercüme teknik donanım,ekipman kullanılır.

Simultane tercümenin özü konuşmayı yapıldığı esnada dinleyiciye çevirmektir.

Tercüman çeviriyi bir çeviri kabininde, kulaklığıyla konuşmayı dinleyerek bir mikrofona yapar.

Dinleyiciler ise özel bir donanım sayesinde kendi dillerine çevrilen konuşmayı yine kulaklık yardımıyla dinleyebilirler.

Bu esnada çevirmen hem konuşmayı dinleyip konuşmacının jest ve mimiklerini takip etmeli hem de dinlediklerini kendi dilinde nasıl en uygun şekilde ifade edeceğini düşünmelidir.

İşte tam da bu noktada çevirmenlerin imdadına yetişen şey ise bazı konuşmaların metinlerinin çevirmenlere önceden verilmesidir.

Bu bakımdan birlikte çalışılacak fısıltı tercümanın bilgi birikiminin ve bu konuda yeterli hakimiyete sahip olup olmadığının iyi araştırılması gerekir.

Simultane tercümanlarımız konusunda uzman profesyonel kadrolardan oluşmaktadır.

Simultane Tercüme Kullanım Alanları

Konferans Sempozyum ve Seminerler

Uluslararası hedef kitleye sahip kongreler

TV Programları, canlı yayınlar

Simultane Tercüme'nin Avantajları :

Çok dilli toplantılarda en etkili iletişim yöntemidir.

Aynı anda birçok dilde çeviri yapılmasına imkan sağlar.

Dinleyici sayısında kısıtlamaya neden olmaz.