NOTER ONAYLI TERCÜME

Noter Tasdikli Yeminli Tercüme Büromuz

Müşterilerin Belgelerinin söz konusu tercüme bürosunca, noter yeminli tercümanlar

tarafından tercüme edilmesi ve talep edilmesi durumunda noter tasdiki ve apostil

(tasdik şerhi) işlemleri tamamlanarak müşteriye sunulmasıdır

Noter onaylı Tercümelerin kullanıldığı belgeler :

Vekaletnameler

Nüfus Cüzdanı,

Gayrimenkul Alım Satım Sözleşmeleri,

Şirket Kuruluş Evrakları, Yasal Anlaşmalar,

Mahkeme Belgeleri,

İş Teklif ve Sözleşmeleri,

İşçi, İşveren Sosyal Güvenlik Belgeleri,

Genel Mevzuat ve Kanunlar,

Yargı Sürecinin Başında Ortasında ve Sonunda Düzenlenen Evraklar,

Dava Dilekçeleri,

Bilil Kişi Raporları,

Delil Teşkil eden Evraklar, Tutanaklar,

Mahkeme Kararları,

Mezuniyet Belgeleri,

Doğum, Ölüm Belgeleri,

Mukimlik Belgesi Noter Onaylı Tercüme

Yabancı Uyrukluların Evlenme Belgeleri Tercümesi

Noter Tasdiki Neden Gereklidir :

Tercüme yaptırdığınız belgeleri vereceğiniz makam, resmi onay isteyebilir.

Resmi onay makamı Noterlerdir.

Noter Tasdikini Nerede Yaptırabilirsiniz

Tercüme Büromuz Ankara Kızılay 18. Noter ile çalışmaktadır.

Tercümanlarımızın yemin belgesi Ankara 18.Noterde olduğu için tercümeleri Ankara 18. Notere onaylatabilirsiniz.

Noter onayı olacak bir evrak nasıl hazırlanmalıdır.

Belgenizin tercümesi, çeviri bürosuna bağlı yeminli tercüman tarafından yapılır.

Tercüme, büro tarafından kaşelenip, yeminli tercüman tarafından imzalanır.

Alta orijinal belgenin fotokopisi, üste ise tercümesi konarak çift suret olarak hazırlanır.

Bu iki suretten birisi noterde diğeri ise müşteride kalacak şekilde hazırlanır.

Tercüme Yaptırdığınız Belgeyi Notere Ne Zaman Onaylatmalısınız

Müşteri istediği zaman tercümeyi notere tasdik ettirebilir.

Noter Onaylı Çeviri Ücreti Ne Kadar

Noterler, 2016 yılı için bir sayfalık bir belge için yaklaşık 90 TL onay ücreti almaktadır.

NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ

Noterlik Kanunu Yönetmeliği, noterlik hizmetlerinde kullanılacak tercümanların kaydı, yemini ile ilgili düzenlemede bulunmaktadır.

Noter Tercüme Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdadır.

Madde 96- Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasına veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75.maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre ant içirir.

Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur.

Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir.

Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir kartonda saklanır.

Noter, kartonunda yemin tutanağı bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz.